Söderling, I. (2015) ”Turun kaupungin maahanmuuton tulevaisuus vuoteen 2030 mennessä: omavarais- ja muuttoliikemalleihin perustuva tarkastelu”, Siirtolaisuus-Migration, 42(1), ss. 28–37. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89855 (Viitattu: 18toukokuuta2022).