Berschewsky, T. (2017) ”Jälkihuolto kotoutumisen tukena ja nuoren apuna: Yksin, ilman huoltajaa, alaikäisenä maahan tulleiden nuorten jälkihuollon mahdollisuudet”, Siirtolaisuus-Migration, 43(1), ss. 37–40. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89701 (Viitattu: 19toukokuuta2022).