Helin, J. (2017) ”Ilmastonmuutos, siirtolaisuus ja globaalin hallinnan haasteet”, Siirtolaisuus-Migration, 43(1), ss. 18–20. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89694 (Viitattu: 18toukokuuta2022).