Hallikainen, I. (2017) ”Liikkuvuus ja liikkumattomuus ihmiskunnan syvänä, yhteisenä ja muuttuvana identiteettinä”, Siirtolaisuus-Migration, 43(2), ss. 18–20. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89657 (Viitattu: 18toukokuuta2022).