Vaittinen, T. (2017) ”Filippiinien työperusteinen siirtolaisuus kehityspoliittisena kysymyksenä”, Siirtolaisuus-Migration, 43(4), ss. 7–12. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89621 (Viitattu: 27toukokuuta2022).