Palander, J. (2019) ”Syrjimättömyys ja hyvät väestösuhteet lainvalmistelusta lainvalvontaan”, Migration-Muuttoliike, 45(1), ss. 27–32. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89375 (Viitattu: 16huhtikuuta2024).