Shindo, R. (2024) ”BEYOND WORK: MIGRANTS’ MULTIPLE RELATIONSHIPS WITH FINNISH LANGUAGE”, Migration-Muuttoliike, 50(1), ss. 28–31. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145760 (Viitattu: 19heinäkuuta2024).