Piippo, I. (2024) ”KIELITIETOISUUS MONINAISTUVISSA KIELIYHTEISÖISSÄ”, Migration-Muuttoliike, 50(1), ss. 64–69. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145755 (Viitattu: 19heinäkuuta2024).