Segler-Heikkilä, L. (2024) ”HALUAN KUULUA JOUKKOON JA HALUAN OLLA MINÄ – SUOMEEN MUUTTANEIDEN IHMISTEN TASAPAINOTTELUA KAHDEN ’NORMAALIN’ VÄLILLÄ”, Migration-Muuttoliike, 50(1), ss. 14–17. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145715 (Viitattu: 19heinäkuuta2024).