Tiainen, M. (2023) ”Syrjinnän ehkäisy on edellytys kotoutumiselle ja paikallisyhteisöön kuulumiselle”, Migration-Muuttoliike, 49(2), ss. 50–51. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/141175 (Viitattu: 28toukokuuta2024).