Kaihovaara, A. (2023) ”Alueellisten työmarkkinoiden perspektiivistä muuttoliike ei tällä hetkellä optimaalinen”, Migration-Muuttoliike, 49(2), ss. 42–43. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/141140 (Viitattu: 17kesäkuuta2024).