Hanell, T., Mattila, M., Ahvenainen, T. ja Raunio, M. (2023) ”Joko lähdet, vastahan tulit? Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden muuttoliike Suomessa vuosina 2010–2021”, Migration-Muuttoliike, 49(2), ss. 34–41. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/141138 (Viitattu: 17kesäkuuta2024).