Tervo, H. (2023) ”Oliko koronapandemialla vaikutuksia maassamuuttoon ja aluekehitykseen?”, Migration-Muuttoliike, 49(2), ss. 14–19. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/141132 (Viitattu: 19huhtikuuta2024).