Kaukko, M. ja Kiilakoski, T. (2023) ”TUTKIMUSETIIKASTA ON KESKUSTELTAVA NYKYISTÄ LAAJEMMIN”, Migration-Muuttoliike, 49(1), ss. 10–11. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/130047 (Viitattu: 17kesäkuuta2024).