Pellander, S. (2022) ”PANOSTAMINEN PERHEISIIN ON SIJOITUS TULEVAISUUTEEN”, Migration-Muuttoliike, 48(2), ss. 34–35. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/124987 (Viitattu: 16huhtikuuta2024).