Ebrahimi, A. (2022) ”KUN PERHE ON LÄHELLÄ, NIIN TIETÄÄ KUULUVANSA JOHONKIN”, Migration-Muuttoliike, 48(2), ss. 26–27. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/124984 (Viitattu: 16huhtikuuta2024).