Palander, J. (2022) ”KÖYDENVETOA MAAHANMUUTON SUUNTAVIIVOISTA – TALOUS VAI SOLIDAARISUUS PERHEENYHDISTÄMISEN PERUSTEENA?”, Migration-Muuttoliike, 48(2), ss. 20–25. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/124982 (Viitattu: 27helmikuuta2024).