Turjanmaa, E., Kähäri, O. ja Leinonen, J. (2022) ”YLISUKUPOLVISET SIIRTYMÄT JA VANHEMPIEN KOKEMAN SYRJINNÄN MERKITYS JÄLKELÄISTEN HYVINVOINNILLE”, Migration-Muuttoliike, 48(2), ss. 4–7. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/124976 (Viitattu: 27maaliskuuta2023).