Malinen, B. (2022) ”TÄYDENTÄVÄT POLUT TARJOAVAT MAHDOLLISUUKSIA SEKÄ SUOMELLE ETTÄ KAIKKEIN VAIKEIMMAISSA TILANTEESSA OLEVILLE”, Migration-Muuttoliike, 48(1), ss. 40–41. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120007 (Viitattu: 28syyskuuta2023).