Raunio, M. ja Paavola, J.-M. (2022) ”SUOJELUA OSAAMISPERUSTEISTEN KANAVIEN KAUTTA”, Migration-Muuttoliike, 48(1), ss. 32–39. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120006 (Viitattu: 2heinäkuuta2022).