Raunio, M. (2022) ”OSAAMISPERUSTEINEN MAAHANMUUTTO JA ALUEELLINEN ERIARVOISUUS”, Migration-Muuttoliike, 48(1), ss. 20–29. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120004 (Viitattu: 9joulukuuta2023).