Jenu, K.-P. (2022) ”TYÖPERÄINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ TYÖSUOJELUVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA”, Migration-Muuttoliike, 48(1), ss. 12–13. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120001 (Viitattu: 2heinäkuuta2022).