Ahvenainen, T. (2022) ”KUPLIA PINNAN ALLA – KANSAINVÄLISTYVÄT TYÖMARKKINAT JA TYÖPERÄINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ”, Migration-Muuttoliike, 48(1), ss. 4–11. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120000 (Viitattu: 3joulukuuta2023).