Raunio, M. ja Vanhanen, S. (2022) ”VASTUULLISUUS OSAAMISPERUSTEISESSA MAAHANMUUTTOPOLITIIKASSA”, Migration-Muuttoliike, 48(1), ss. 1–3. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/119999 (Viitattu: 30marraskuuta2023).