Söderling, I. (2021) ”Amerikkalaista kuparia ja venäläistä viljaa – kiinnostus kaukosiirtolaisuuteen lisääntymässä”, Migration-Muuttoliike, 47(3-4), ss. 34–36. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/112814 (Viitattu: 7heinäkuuta2022).