Heikkilä, E. (2021) ”Population ageing and unbalanced population development”, Migration-Muuttoliike, 47(3-4), ss. 28–29. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/112811 (Viitattu: 6kesäkuuta2023).