Pellander, S. (2021) ”Haikeana kohti uudistuvaa lehteä”, Migration-Muuttoliike, 47(3-4), ss. 3–4. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/112784 (Viitattu: 19huhtikuuta2024).