Tainio, J. . (2021) ”Fennoskandian historiaa ruotsinsuomalaisittain”, Siirtolaisuus-Migration, 47(2), ss. 32–33. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109448 (Viitattu: 22tammikuuta2022).