Österberg, V. (2021) ”Irakin arabiheimojen heimo-oikeus ja vaikutukset pakkomuuttoon”, Siirtolaisuus-Migration, 47(2), ss. 10–14. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109442 (Viitattu: 22tammikuuta2022).