Heikkilä, E. (2021) ”Suomen kansalaisten maahanmuutto Suomeen – keitä he ovat?”, Siirtolaisuus-Migration, 47(1), ss. 32-33. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103443 (Viitattu: 17toukokuuta2021).