Korkiasaari, J. (2015). Did you know? The monument of the Crimean War Finnish soldiers in England. Siirtolaisuus-Migration, 42(1), 66. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89867