Söderling, I. (2015). Turun kaupungin maahanmuuton tulevaisuus vuoteen 2030 mennessä: omavarais- ja muuttoliikemalleihin perustuva tarkastelu. Migration-Muuttoliike, 42(1), 28–37. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89855