Berschewsky, T. (2017). Jälkihuolto kotoutumisen tukena ja nuoren apuna: Yksin, ilman huoltajaa, alaikäisenä maahan tulleiden nuorten jälkihuollon mahdollisuudet. Siirtolaisuus-Migration, 43(1), 37–40. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89701