Hanell, T., Mattila, M., Ahvenainen, T., & Raunio, M. (2023). Joko lähdet, vastahan tulit? Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden muuttoliike Suomessa vuosina 2010–2021. Migration-Muuttoliike, 49(2), 34–41. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/141138