Kaukko, M., & Kiilakoski, T. (2023). TUTKIMUSETIIKASTA ON KESKUSTELTAVA NYKYISTÄ LAAJEMMIN. Migration-Muuttoliike, 49(1), 10–11. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/130047