Pellander, S. (2022). PANOSTAMINEN PERHEISIIN ON SIJOITUS TULEVAISUUTEEN. Migration-Muuttoliike, 48(2), 34–35. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/124987