Castaneda, A., & Rask, S. (2022). SYRJINTÄKOKEMUSTEN TAAKKA SEURAA SUKUPOLVELTA TOISELLE. Migration-Muuttoliike, 48(2), 8–9. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/124978