Turjanmaa, E., Kähäri, O., & Leinonen, J. (2022). YLISUKUPOLVISET SIIRTYMÄT JA VANHEMPIEN KOKEMAN SYRJINNÄN MERKITYS JÄLKELÄISTEN HYVINVOINNILLE. Migration-Muuttoliike, 48(2), 4–7. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/124976