Raunio, M. (2022). OSAAMISPERUSTEINEN MAAHANMUUTTO JA ALUEELLINEN ERIARVOISUUS. Migration-Muuttoliike, 48(1), 20–29. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120004