(1)
Enlund, M. Centret för Svenskfinland. siirtmigr 2015, 42, 49-51.