[1]
Kivipelto, S. 2019. Uusi messutapahtuma toi yhteen kotouttamistyötä tekevät tahot. Siirtolaisuus-Migration. 45, 2 (kesä 2019), 32–34.