Turun kaupungin maahanmuuton tulevaisuus vuoteen 2030 mennessä

omavarais- ja muuttoliikemalleihin perustuva tarkastelu

Kirjoittajat

  • Ismo Söderling

Avainsanat:

Väestöennuste, Turku, omavaraismalli, muuttoliikemalli, StatFin-tietokanta, <

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan vuoteen 2030 ulottuvaa Turun ja Varsinais-Suomen väestökehitystä sekä Tilastokeskuksen yleisen väestöennusteen että StatFin-tilastotietokannan avulla. Omavaraismallilla tarkastellaan väestönkehitystä syntyvyyden ja kuolevuuden perusteella. Muuttoliiketarkastelussa edellisiin liitetään myös nettomuutto-olettamus, eli lähtö- ja tulomuuton ero.


Tulosten perusteella havaitaan, että Turun tuleva väestönkehitys on lähes täysin riippuvainen maahanmuutosta ja sen tuomasta väestönkasvusta. Omavaraislaskelman perusteella Turun väestön ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä vain noin 350 hengellä. Omavaraismallin perusteella havaitaan myös, että Turun huoltosuhde (työikäisten suhde ei-työikäisiin) käy Turulle varsin haastavaksi. Muuttoliikemalliin perustuvassa ennusteessa Turun väkiluvun kasvu seuraavina 15 vuoden aikana olisi 13 000 henkeä. Kaikkiaan muuttoliikemallin perusteella oletetaan, että vuonna 2030 Turun väestöstä maahanmuuttajataustaisia (= ulkomailla syntyneitä ja heidän jälkeläisiään) olisi 15 % nykyisten 9 %:n sijasta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2015-01-01

Viittaaminen

Söderling, I. (2015). Turun kaupungin maahanmuuton tulevaisuus vuoteen 2030 mennessä: omavarais- ja muuttoliikemalleihin perustuva tarkastelu. Siirtolaisuus-Migration, 42(1), 28–37. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89855

Numero

Osasto

Artikkelit