Ilmastonmuutos, siirtolaisuus ja globaalin hallinnan haasteet

Kirjoittajat

  • Jouni Helin

Avainsanat:

ilmastonmuutos, siirtolaisuus, muuttoliike, globaali hallinta

Abstrakti

Ilmastotutkijoiden keskuudessa vallitsee laaja konsensus siitä, että ihmisen toiminnasta johtuva kasvihuonekaasupitoisuuden lisääntyminen maapallon ilmakehässä aiheuttaa globaalia ilmaston lämpenemistä. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset maapallon fyysiseen ympäristöön ja ekosysteemeihin saattavat tulevaisuudessa laukaista merkittäviä väestöjen muuttoliikkeitä.


Joidenkin arvioiden mukaan saasteet, maaperän pilaantuminen, kuivuus ja erilaiset ympäristökatastrofit pakottavat vuosittain jopa 25 miljoonaa ihmistä etsimään uusia asuinseutuja. Oxfordin yliopiston professori Norman Myers on esittänyt, että vuoteen 2050 mennessä maailmassa voisi olla jopa 200 miljoonaa ympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta siirtynyttä ihmistä.


Tällaisia tarkkoja arvioita ympäristösiirtolaisten lukumäärästä on kritisoitu metodologisesti kyseenalaisiksi. Lisäksi niitä on arvosteltu siitä, etteivät ne ota huomioon muuttoliikkeiden taustalla olevia monimutkaisia sosiaalisia, taloudellisia, kulttuurisia ja poliittisia tekijöitä. Ympäristösiirtolaisten määriä ennustaneet tutkijat tunnistavat itsekin arvioidensa osittaisen puutteellisuuden, mutta näkevät määrien esittämisen tarpeellisena keskustelun herättämiseksi. Vaikka lukumääristä kiistellään ja empiiristä todistusaineistoa on vaikea kerätä, tutkijat ovat kuitenkin melko yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutos tulee joko suoraan tai epäsuorasti lisäämään siirtolaisten määrää merkittävästi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-01-01

Viittaaminen

Helin, J. (2017). Ilmastonmuutos, siirtolaisuus ja globaalin hallinnan haasteet. Siirtolaisuus-Migration, 43(1), 18–20. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89694